แนะนำหลักสูตรการบริการจาก 3 สถาบันดัง

เรารวบรวมหลักสูตรเกี่ยวกับการบริการมาให้เลือก โดยคัดมาแล้วเหลือ 3 สถาบันดัง เพื่อเพิ่มความรู้ด้านงานบริการที่เป็นเลิศ

ด้วยสถานการณ์โควิดที่กำลังแพร่ระบาดและส่งผลให้เศรษฐกิจไทยแย่ลง ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการในหลายๆ อุตสาหกรรมกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนัก ซึ่งแน่นอนว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้หากธุรกิจใดสามารถมอบการบริการที่ดีให้แก่ลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ ย่อมได้เปรียบมากกว่าคู่แข่งและยังมีโอกาสมีลูกค้าจะตัดสินใจกลับมาใช้บริการครั้งต่อไปอีกด้วย

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการบริการเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะหากสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและให้บริการที่ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้า ก็ย่อมมีโอกาสที่ลูกค้าจะกลับมาใช้บริการซ้ำจนสามารถสร้าง Customer Loyalty ได้ในอนาคต โดยในวันนี้ vwander ได้รวบรวมหลักสูตรการบริการจาก 3 สถาบันดังมาแนะนำทุกคนกัน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถมากขึ้นรวมถึงสามารถมอบการบริการได้อย่างมืออาชีพ1. หลักสูตร SERVICE EXCELLENCE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการบริการจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และความเข้าใจในการบริการ ด้วยจิตสำนึกที่ดีและมีมาตรฐานในการให้บริการตามหลักสากล ครอบคลุมถึงกลยุทธ์หลักในการแข่งขันเพิ่มความสำคัญของกระบวนการบริหารประสบการณ์ลูกค้า การบริหารจุดสัมผัสการบริหารแรกเริ่ม CEM การแบ่งประเภทลูกค้า การบริหารคำติชม การออกแบบกระบวนการให้บริการโดย CEM และ Touch Points รวมถึงนำเสนอการปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าประทับใจ ซึ่งการฝึกอบรมหลักสูตรการบริการของที่นี่นั้นมีทั้งภาคบรรยายและภาค Workshop ที่ทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด

2. หลักสูตร People Plus+ จาก M academy

เป็นหลักสูตรการบริการที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติจากภายใน และฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ภายนอก ซึ่งจะสามารถช่วยปรับเปลี่ยนคุณได้แบบ 360 องศา โดยหลักสูตรนี้แบ่งการเรียนรู้ออกเป็นโมเดลหลักๆ ด้วยกัน 3 โมเดลคือ “Think Plus” การปรับเปลี่ยนวิธีคิดสร้างทัศนคติความคิดเชิงบวก “Personality Plus+” การสร้างเสน่ห์จากภายในสู่ภายนอก และ “Service Plus+ and Skill Plus+” การเรียนรู้ที่จะให้ในสิ่งที่ผู้อื่นต้องการ เพื่อส่งมอบการบริการที่ดีที่สุดออกมาจากใจให้กับลูกค้า

บททดสอบ การสอนทำ SEO 2018-2019

3. หลักสูตร Impressive Service จาก EnTraining

หลักสูตรการบริการที่เน้นการบริการสร้างความประทับใจ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติเชิงบวกในการบริการ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริการที่เป็นเลิศ และมีแนวทางในการให้บริการลูกค้าอย่างเหนือความคาดหมาย โดยเทคนิคที่ใช้ในการฝึกอบรมนั้นจะเป็นการบรรยาย การจัด Workshop และกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้และสามารถนำไปใช้ได้จริง ผ่านกระบวนการ 5As Process

โดยหลักสูตรการบริการจากสถาบันชื่อดังนั้นมีความสำคัญอย่างมาก เพราะการบริการที่ดีจะช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และสร้างความสำเร็จให้ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน


สรุปข่าวเด่นประเด็นร้อน