น้อมรำลึกในหลวง ร.9 โครงการด้านสมุนไพร

น้อมรำลึกในหลวง ร.9 โครงการด้านสมุนไพร จากพระราชกรณียกิจเด่นที่มีมากกว่า 4,000 โครงการ หนึ่งในนั้นคือ โครงการพระราชดำริด้านสมุนไพร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยเรื่องการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคมาก

โดยมีการจัดตั้งสวนสมุนไพร และให้มีการจัดตั้งโรงเรียนสอนทางด้านการแพทย์แผนไทย

ในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่น้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์ มาเป็นแนวทางในการวิจัย และพัฒนาศักยภาพของสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเป็นที่นิยม

โดยในขณะนี้มีสมุนไพรที่ได้รับการบรรจุเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วจำนวน 93 ชนิด ดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนทำตามปณิธานของพระองค์ท่าน คือ ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สมุนไพรเพื่อคนไทยและเพื่อมวลมนุษยชาติ

13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต

และในฐานะที่เป็นเมืองแห่งสมุนไพรโดยมีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นองค์กรขับเคลื่อน ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันอยู่หลายชนิด เป็นเสมือนห้องรับแขกของอาเซียนมาหลายปี

น้อมรำลึกในหลวง ร.9 โครงการด้านสมุนไพร

โดยยึดหลักพอประมาณ กระจายความเสี่ยง พัฒนาจากรากฐานของเรา เชื่อมโยงกับซัพพลายเชนทั้งระบบ รู้ว่าตลาดต้องการอะไร มีงานวิจัยรองรับ เน้นเรื่องของคุณธรรม เป็นมรดกที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 มอบให้แผ่นดินไทย อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของไทยและของโลก

ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จะยึดถือและปฏิบัติตลอดไป

เนื้อข่าวเด่นประเด็นร้อน ที่มาจาก : https://www.thairath.co.th/news/local/2218115


สรุปข่าวเด่นประเด็นร้อน