เช็คเงินเยียวยานักเรียน ถ้าไม่ได้คือเงิบ

เฮ่ย อัลไลวะ ยุคนี้คือมีเยียวยานักเรียนด้วยเหรอวะ นักเรียนต้องเยียวยาอะไรอ่ะ ถ้าพวก กยศ. ก็ว่าไปอย่าง แต่นักเรียนต้องเยียวยาด้วยเหรอ กู้เงินมาเพื่อเยียวยาให้นักเรียน WTF.

เมื่อคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียน ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา จำนวน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน ในกรอบวงเงิน 23,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564

นี่ผมช้าไป 6 วัน อ่านข่าวหาเรื่องเขียนเลยเด้งขึ้นมาว่ามีเงินเยียวยานักเรียนด้วย

  • เยียวยาผู้ประกันตนของประกันสังคม 33, 39, 40 ไม่ได้
  • เยียวยา ไทยชนะ ไม่ได้
  • เยียวยา คนละครึ่ง ก็ไม่ได้

นี่มีเยียวยานักเรียน แล้วเรา…ลืมไปได้เลย เราผ่านพ้นเวลาจะเป็นนักเรียนไปแล้ว แล้วเค้าให้ใคร อดตามระเบียบ

นี่ เช็คสิทธิ์รับเงินเยียวยาสำหรับนักเรียน รับไปคนละ 2,000 บาท

ช่องทางเช็คสิทธิรับเงินเยียวยา 2,000 บาท โดยตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยานักเรียน ให้กรอกเลขจากบัตรประชาชนของตัวนักเรียน และเลขประจำตัวนักเรียน เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล

ตามมติที่มี กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เริ่มโอนเงินไปยังหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัด ทั้งสิ้น 4 สังกัด ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564 ดังนี้

  • สพฐ. รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน รับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564
  • สช. รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน รับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564
  • สอศ. รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่สถานศึกษา รับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564
  • กศน. รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท โดยรับเงินสดที่สถานศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564

ถ้ากรณีไม่มีรายชื่อ หรือไม่ได้รับเงินในช่วงเวลาที่กำหนด ให้สอบถามไปที่เบอร์ 1579 หรือถ้าโทรไม่ติด (ไม่ติดแน่ๆ) ให้ติดต่อสถานศึกษาต้นสังกัด หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส่วนราชการต้นสังกัด

ตั้ง 2,000 บาทเลย เฮ่ยอะไรกันวะ มันควรจะให้ผู้ปกครองไม่ใช่เหรอ หรือเงินมันเยอะจนไม่รู้จะเยียวยาอะไรแล้ว


สรุปข่าวเด่นประเด็นร้อน