วิธีการเขียนบทความให้คนอยากอ่าน

วิธีการเขียนบทความ ให้คนอยากอ่าน อยากเขียนบทความลงในเว็บ หรือเขียนเนื้อหา เขียนบล็อกอย่างไรให้คนอยากอ่าน วันนี้ คนเขียนบล็อก จะมาบอกเทคนิค ว่าเขียนบทความอย่างไร ให้คนอยากเข้ามา รุมอ่าน จนเว็บพัง อุอิ

เทคนิคนั้นมีไม่กี่ข้อ แต่ละข้อสำคัญมาก และไม่ควรพลาดเลยซักข้อเดียว

เพราะปัจจุบันมีนักเขียนมากมาย หันมาเอาดีด้านการ เขียนบทความ เขียนบล็อกลงเว็บ หรือแม้แต่การ รับจ้างเขียนบทความ แต่เขียนอย่างไรให้คน เข้ามาอ่าน และเชื่อว่าข้อมูลที่ได้ไปนั้นถูกต้องและ เป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นการเขียน บทความเชิงวิชาการ หรือเชิงวิชาเกิน ก็ตาม

เทคนิคเขียนบทความอย่างไรให้คนรุมอ่าน

โดยเฉพาะเรื่องความสนใจของ ผู้อ่าน มันคาดเดาไม่ได้ แต่เราจะมาบอกถึง เทคนิค ในการ เขียนบทความ ว่าเขียนอย่างไร ให้คนเข้ามาอ่าน แน่นอน (แต่อย่าเอาเว็บนี้เป็นบรรทัดฐาน เพราะเว็บนี้ทำไว้แบบไร้สาระ อุอิ)

หัวข้อ การเขียนบทความอย่างไร ให้คนอยากอ่าน

  1. เขียนเรื่องที่คนสนใจ และผู้เขียนก็สนใจ
  2. ฝึกใช้คำเป็นกันเอง ไม่ใช้คำเปลือง หรือรำพึงรำพันเกินไป
  3. ภาพประกอบเกี่ยวกับเนื้อหาน่าสนใจ
  4. เริ่มต้นประโยคใหม่ให้ชวนติดตาม
  5. สอดแทรกความคิดเห็นส่วนตัว ให้แยกจากเนื้อหาชัดเจน
  6. ช่วงสรุปจบ ควรแทรกหัวเรื่องใหม่ให้คนได้ตามต่อ
  7. แหล่งอ้างอิงจำเป็นต้องมี
  8. สุดท้าย ฝึกเขียนและอ่านอย่างสม่ำเสมอ

เขียนบทความลงบล็อก อย่างไร ให้คนอยากอ่าน

1. เขียนเรื่องที่คนสนใจอยากอ่าน และผู้เขียนก็สนใจด้วย

พูดให้เข้าใจง่ายที่สุดคือ หากผู้เขียนขี้เสรือก ก็จับความขี้เสรือกนั้นมาเป็น ตัวหนังสือ เขียนทุกอย่างที่ตัวเองเสรือกได้ เพราะ เรื่องขี้เสรือก ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่คนทั่วไป ให้ความสนใจ หากเรามีเนื้อหาที่แน่น ครบถ้วนกระบวนการ เราก็อาจนำมาเป็นเนื้อหาให้คนได้ติดตามและขี้เสรือกเหมือนกับเรา

ข้อดีอย่างหนึ่ง สำหรับการเขียนเรื่องที่คนสนใจ และเราสนใจนั่นก็คือ เราจะเขียนได้ดี ในสิ่งที่เราสนใจไปด้วยกัน ประกอบกับการได้ คนขี้เสรือก เข้ามาอ่าน อาจจะเกิดการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ในเรื่องที่ชอบไปด้วยกันได้ด้วย เว็บก็จะเกิดการตอบโต้ซึ่งกันและกัน อาจทำให้ได้แฟนคลับที่จะติดตาม เนื้อหา ของเราตลอดไปก็ได้

เทคนิคเขียนบทความอย่างไรให้คนรุมอ่าน

2. ใช้คำในบทความเป็นกันเอง จะทำให้เกิดความอยากอ่าน

วิธีการเขียนบทความ และการใช้คำเป็นกันเอง ใช้สำนวนการพูดแทนการใช้สำนวนการเขียน เช่น คำว่าอย่างไร เปลี่ยนเป็น ยังไง หรือแทนตัวเองว่า ผมหรือชั้น มากกว่าจะใช้คำว่าผู้เขียน ก็จะทำให้ผู้อ่านเกิดความสนิทชิดเชื้อ สร้างบรรยากาศให้ได้สนิทสนม และทำให้เนื้อหานั้น ๆ เข้าใจได้ง่ายขึ้น

อีกทั้งเราเองไม่ได้เขียน บทความเชิงวิชาการ หรือส่งเนื้อหาเข้าประกวด รางวัลนักเขียน เรื่องสั้น การใช้คำพูดมาเป็นงานเขียน ไม่ถือว่าผิดหลักการเขียน ยกเว้นบทความนั้นจะส่งในเชิงวิชาการ อาจมีการใช้คำให้ถูกหลักการ

3. ใช้ภาพประกอบให้เกี่ยวข้องกับเนื้อหา และน่าสนใจอยากอ่าน

การใช้ภาพประกอบในเนื้อหาที่น่าสนใจ และเกี่ยวข้องกับบทความที่เราเขียนขึ้นนั้น ทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกสนุก และจับจ้องอยู่กับเนื้อหาภายในเรื่องมากขึ้น

การใช้ภาพประกอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา อาจทำให้เกิดความสับสนกับคนที่เข้ามาอ่าน และดึงดูดความสนใจให้แตกประเด็นออกไป หากภาพประกอบนั้นสร้าง ความแตกแยก ยิ่งจะทำให้บทความนั้นไม่เป็นที่สนใจอีกต่อไป

เขียนบทความให้คนอยากอ่าน ดังนั้น หากจะเขียนบทความ ให้คนอยากอ่านมาก ๆ ควรหาภาพประกอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหามาให้ได้ แล้วนำเสนออย่างใจเย็น และตรงประเด็น

4. เริ่มต้นประโยคแรกให้ชวนอยากอ่านต่อ

การเริ่มต้นประโยคแรก ให้ชวนติดตามตั้งแต่แรกและอยากอ่านต่อไปเรื่อย ๆ เป็นเทคนิคการเขียนอย่างหนึ่ง ของนักเขียนที่มีประสบการณ์ โชกโชน การจับประเด็น และเขียนบอกกล่าวในเชิงเล่นกับความรู้สึก การอยากรู้เรื่องราวต่อไป ของแบบนี้ไม่มีสอนที่ไหน แต่มาจากการอ่านมาก ๆ แล้วนำสำนวนมาใช้กับบทความของตัวเอง

ยกตัวอย่างเช่น หัวข้อข่าวคลิกเบท การตั้งหัวข้อให้คนอยากอ่าน และการนำหัวข้อนั้นมาขยายจุดสนใจให้คนอยากติดตามอ่านต่อไป ต่อไป ยังย่อหน้าถัดไปเรื่อย ๆ เป็นเทคนิคขั้นสูง ที่แม้แต่ผมเองก็ยังทำไม่ได้

แต่หากฝึกอ่านมาก ๆ โดยเฉพาะเรื่องสั้น หรือบทความประกอบข่าว จะทำให้เกิดเทคนิคในการเขียนที่เรียกให้คนติดตามได้ดีแน่นอน

เทคนิคเขียนบทความอย่างไรให้คนรุมอ่าน

5. การแทรกความคิดเห็นส่วนตัวให้มีประเด็นอยากอ่าน

วิธีแทรกความคิดเห็นส่วนตัวให้เข้ากับบทความที่เขียน แนะนำให้ทำแยกออกจากบทความ เช่น ใช้เครื่องหมายคำพูดในย่อหน้าใหม่อย่างกว้าง ๆ เพื่อให้เกิดการแยกส่วนของเนื้อหาภายใน

ตัวอย่างการแทรกความคิดเห็นในเนื้อหาด้วยการใช้ quote ประกอบประโยค

และผู้อ่านสามารถจำแนกได้ว่า นี่คือความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่ใช่มาจากเนื้อหาโดยรวมของบทความ

6. บทสรุปเป็นยังไงก็ได้ แต่แทรกหัวข้อใหม่ เพื่อให้อยากอ่านต่อ

โดยรวม ๆ แล้ว การเขียนบทความ แบบทั่วไปนั้น บทสรุปของบทความในส่วนท้าย จะบอกถึงสิ่งที่ผู้อ่านอยากรู้ไว้ทั้งหมด เราจึงพอจะเดาได้ว่า ถ้าเป็นบทความประเภทข่าวสาร เรื่องสั้น หรือบทความสั้นทั่วไป

เราอ่านเพียง ย่อหน้าแรก และเลื่อนลงไปอ่านย่อหน้าสุดท้าย ก็จะได้สรุปความหมายของบทความทั้งหมดให้เข้าใจได้ ง่ายดาย

แต่เทคนิคการเขียนบทความ ให้คนอยากอ่านที่ดีนั้น เราสามารถเฉลยเรื่องราวต่าง ๆ ที่คนอ่านอยากรู้ ให้กระจายไปตามแต่ละย่อหน้าได้ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของแต่ละย่อหน้า

ส่วนบทสรุปนั้น เราอาจแทรกความคิดเห็น ในมุมมองของ ผู้เขียน แล้วกล่าวขอบคุณในการติดตาม รวมไปถึง เกริ่นหัวข้อใหม่ ๆ เป็นเชิงโยนหินถามทาง เพื่อเป็นตัวเลือกว่าเรื่องใหม่ที่จะเขียนนั้น อาจทำให้ผู้อ่านอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก ง่าย ๆ สั้น ๆ แค่นี้แหละ

7. บทความที่ดีจำเป็นต้องมีแหล่งอ้างอิง

ในบทความต่าง ๆ ไม่ว่าจะเขียนเอง หรือรีไรซ์ ของชาวบ้าน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หากเรานำประโยค หรือเนื้อหาใด ๆ มาจากที่อื่น ควรอย่างยิ่งที่จะลงที่มาที่ไปของสำนวนหรือเนื้อหานั้น ๆ ที่เราหยิบยืมเขามา

เช่นบทความ ที่ผมเขียนนี้ ผมไม่ได้เอาจากใครเลย แต่ผมเข้าไปอ่านเนื้อหาในเว็บ contentshifu ไว้แล้วเกิดไอเดียที่จะเขียนเรื่องนี้ ผมก็จะลงอ้างอิงชื่อเว็บนี้ไว้ท้าย บทความ อย่างแน่นอน

เทคนิคเขียนบทความอย่างไรให้คนรุมอ่าน

8. ฝึกเขียนฝึกอ่านทุกอย่างที่ทำได้ อยู่เสมอ

การเป็นนักเขียนที่ดี ไม่ได้มาจากการเรียนรู้ใน ห้องเรียน แต่เกิดจากประสบการณ์ในการ อ่าน ผมเชื่อว่า ต่อให้เราไม่เคยเขียน แต่หากเราอ่านมาก ๆ ในระดับหนึ่ง เราสามารถที่จะเขียนมันออกมา ดี ได้ อย่างแน่นอน

ประสบการณ์ในการอ่านนี้ จะเป็นตัวบ่งบอกถึงสำนวนในการเขียน เนื้อหา กระทั่งออกมาเป็นบทความที่ดีได้ซักเรื่องหนึ่ง อย่างแน่นอน

การอ่านมาก มีข้อดีหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือสำนวน และการใช้คำ เราอาจนำบทใด ๆ ในเนื้อหาจากหนังสือเล่มใด ๆ มาประกอบการเขียน ก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งผิด หากเราอ่านมาเยอะ

ส่วนสำนวนการเขียนนั้น เกิดจากการ ฝึกเขียน ให้เป็นระบบ ทำบ่อย ๆ ฝึกบ่อย ๆ จะได้สำนวจการเขียนเป็นของตัวเอง ว่าย่อหน้าไหนต้องใส่อะไร มันจะเป็นบริบทให้คนได้จดจำว่า การเขียนแบบนี้ ใช้สำนวนแบบนี้ มันต้องไอ้นี่แน่นอน

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ ผมเพียงจะบอกว่า ฝึกเขียน ฝึกอ่าน เยอะ ๆ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ หนังสือ แต่ป้ายโฆษณา หรือป้ายประกาศอื่น ๆ ที่เป็นตัวหนังสือ และเราพออ่านได้ อ่านมันซะ แล้วผมเชื่อแน่ว่า ซักวัน คุณอาจได้นำมันมาใช้ประโยชน์ ก็เป็นได้

แรงบันดาลใจให้เขียนเรื่อง “เทคนิค เขียนบทความอย่างไร ให้คนอยากอ่าน” นี้
จาก : contentshifu.com/blog/writing-blog-checklists

สรุปข่าวเด่นประเด็นร้อน

ท่องเที่ยว

เหตุผลที่ควรเลือก แผนประกันเดินทางต่างประเทศ ให้เหมาะสม

คุ้มค่าแน่ หากพิจารณาถึงเหตุผลที่ในการเลือก แผนประกันการเดินทางต่างประเทศ เพื่อให้เหมาะสมกับตัวคุณเอง มาดูกันว่า ทำไมถึงจำเป็นต้องมี

อ่านเรื่องนี้ต่อ

เทคโนโลยี

Jobs Worker แนะหาแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย

ต้องการหาแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย ปรึกษา Jobs Worker เพราะเราคือผู้บุกเบิกธุรกิจบริการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร

อ่านเรื่องนี้ต่อ

ท่องเที่ยว

7 คำถามเกี่ยวกับ Verso International School

โรงเรียนนานาชาติ Verso International School จังหวัดสมุทรปราการ เปิดสอนหลักสูตรแบบอเมริกัน ให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ไปถึงเกรด 12 ครอบคลุมเด็กทุกวัยในระดับชั้นก่อนอุดมศึกษา

อ่านเรื่องนี้ต่อ

สุขภาพและแฟชั่น

แนะนำตัวช่วยสำหรับผู้มีบุตรยาก Millenium IVF Clinic

ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการ มีบุตรยาก ศูนย์รักษาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมาก ทำให้คู่สมรสที่มีปัญหา มักมองหาศูนย์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับเป็นวงกว้าง

อ่านเรื่องนี้ต่อ

เล่าความผ่านเว็บ

ตรุษจีนปีนี้ จะให้ของขวัญอะไรกับเด็ก ๆ

สำหรับตรุษจีนปีนี้ เด็ก ๆ ควรจะได้อั่งเปา เพราะไม่มีอะไรดีไปกว่าเงินเก็บในบัญชีอีกแล้ว สำหรับคนในยุคสมัยนี้

อ่านเรื่องนี้ต่อ

เทคโนโลยี

แก้ปัญหาป้ายโฆษณา Adsense ไม่แสดง

วิธีแก้ปัญหาป้ายโฆษณา Google Adsense ไม่แสดง ทั้ง ๆ ที่ Code ถูกต้อง ไม่ได้เปลี่ยนอะไร ผู้ลงโฆษณาก็อื้อซ่า นั่นคือมีการผิดพลาดในการเรียกใช้

อ่านเรื่องนี้ต่อ

ข่าวสารจาก forum และกระดานสนทนา ประกาศ แจ้งข่าว เรื่องราวแบ่งปัน

วิธีการเขียนบทความให้คนอยากอ่าน

วิธีการเขียนบทความ ให้คนอยากอ่าน อยากเขียนบทความลงในเว็บ หรือเขียนเนื้อหา เขียนบล็อกอย่างไรให้คนอยากอ่าน วันนี้ คนเขียนบล็อก จะมาบอกเทคนิค ว่าเขียนบทความอย่างไร ให้คนอยากเข้ามา รุมอ่าน จนเว็บพัง อุอิ เทคนิคนั้นมีไม่กี่ข้อ แต่ละข้อสำคัญมาก

การทำ SEO บน WordPress สำหรับมือใหม่

วันนี้ผมจะลองเขียนอะไรบางอย่าง เพื่อทดสอบวิชาเรื่อง การทำ seo แบบว่า ร้อนวิชามากมาย หลังจากห่างหายไปนานประมาณ 3-4 ปีได้

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.