Dog Lover สุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นางฯ

คณะสัตวแพทย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือกลุ่มแพทย์ที่ถวายการรักษาอาการป่วยของบรรดาสุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นางฯ ช่วงเวลาที่พระพี่นางทรงเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช

ศ.นสพ.ดร.อรรณพ คุณาวงษ์กฤต คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้นำคณะสัตวแพทย์ที่เคยถวายการรับใช้ในงานดูแลสุนัขทรงเลี้ยงในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ จำนวน 9 คน อาทิ รศ.น.สพ.สงคราม เหลืองทองคำ นายกสัตวแพทยสภา,สพญ.ดร.ชลลดา บูรณกาล ผอ.รพ.สัตว์เล็ก เดินทางมาลงนามถวายพระพร

ศ.นสพ.ดร.อรรณพเปิดเผยว่า รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ที่พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงไว้วางพระราชหฤทัย ให้คณะสัตวแพทย์ฯ เข้าไปดูแลสุนัขทรงเลี้ยง ในวังเลอดิส ซึ่งทรงมีสุนัขทรงเลี้ยงที่ชื่อว่า “คุณสิบสาม” สุนัขพันธุ์บอร์เดอเทอร์เรีย และเมื่อคุณสิบสามตายลงตอนอายุ 15 ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางฯ ก็ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่คณะสัตวแพทย์ จุฬาฯ นำมาตั้งเป็นกองทุนเพื่อสัตว์เจ็บป่วยยากไร้ ชื่อ กองทุน "คุณสิบสาม" เพื่อช่วยเหลือสัตว์ยากไร้โดยเฉพาะสุนัขและแมวสพญ.ดร.ชลลดา สัตวแพทย์อีกคนหนึ่งที่มีโอกาสดูแลสุนัขทรงเลี้ยง กล่าวว่า รู้สึกประทับใจสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เมื่อครั้งมีโอกาสถวายการรับใช้พระองค์เมื่อ 10 ปีที่แล้ว พระองค์ทรงเลี้ยงสุนัขและแมวจำนวนมาก และทุกปีจะโปรดเกล้าฯ ให้คณะสัตวแพทยจุฬาฯ 50 – 60 คน เข้าเฝ้าฯ ประมาณวันที่ 13 ธันวาคมของทุกปี และจัดงานเลี้ยงให้

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงมีพระเมตตาต่อสุนัขและแมวจรจัดมาก โดยทรงพระราชทานตึกฉุกเฉินและทรงเสด็จฯ เปิดตึกด้วยพระองค์เอง โดยตึกที่ว่านี้เปิดทำการ 24 ชม. นอกจากนี้ยังได้พระราชทานเครื่องฟอกเลือด ฟอกไต เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ สำหรับสัตว์ ที่สำคัญคือดอกผลที่ได้จากกองทุน "สิบสาม" ได้ช่วยเหลือสุนัขและแมวจำนวนมาก ปีที่แล้วได้ช่วยแมวและสุนัขไปกว่า 79 ตัว

Dog Lover สุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นางฯ

"พระองค์ท่านทรงรักคุณสิบสามมาก ตอนคุณสิบสามตายก็ตายในอ้อมพระกรพระองค์ท่าน ทางคณะสัตวแพทยฯ ได้สร้างอนุสาวรีย์คุณสิบสามถวายพระองค์ในวันเลอดิส ดังนั้นทุกวันที่ 13 ธันวาคม จะมีการจัดงานรำลึกถึงคุณสิบสาม"

หว้าเหว่เมื่อคนที่รักจากไป…

สุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นางฯ

สุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นางฯ สุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นางฯ สุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นางฯ
เกาลัด ซูเปอร์สตาร์ประจำวังเลอดิส เชสนัท ซิกแซ็ก
สุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นางฯ สุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นางฯ สุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นางฯ
คู่รัก ซิกแซ็ก-เกาลัด    
สุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นางฯ สุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นางฯ สุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นางฯ
พีนัท เฮเซลนัท วอลนัท

วันที่ 2 มกราคม ที่ผ่านมา ณ วังเลอดิส ถนนสุขุมวิท ซอย 43 เจ้าสัตว์เลี้ยงทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นสุนัข แมว เต่า จะรู้หรือไม่ว่า เจ้านายอันเป็นที่รักของพวกเค้าได้สิ้นพระชนม์ลงแล้วอย่างสงบ…… 21/11/2552′

สุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นางฯ สุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นางฯ สุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นางฯ
เค็ดซัล(Quetzal)
หนึ่งในผู้เฒ่าประจำวัง
ตอลเต็ก(Toltec)
ผู้เฒ่าประจำวัง
หัวหิน
ยามประจำประตูวัง
สุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นางฯ สุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นางฯ สุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นางฯ
หลง ซึ่งหลงอยู่ในซอย
แล้วกลายมาเป็นสุนัขเลอดิส
มน ลียอง
สุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นางฯ สุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นางฯ สุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นางฯ
อัลบี้ ตูลูส มังกร

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงโปรดการเลี้ยงสุนัข แมว และเต่าเป็นอย่างมาก สัตว์เลี้ยงของพระองค์ต่างอาศัยอยู่ภายใต้ความรักความเมตตาของพระองค์ ณ วังเลอดิส

โดยเฉพาะเจ้าสุนัขสายพันธุ์ต่างๆ ที่พระองค์ทรงอนุญาตให้สื่อหลายแขนง เผยแพร่เพื่อเป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปนั้น ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า สุนัขทรงเลี้ยงทั้งหมด มีความน่ารัก น่าเอ็นดูเป็นอย่างมาก

ไล่กันมาตั้งแต่สองผู้เฒ่าประจำวังเลอดิส เค็ดซัล, ตอลเต็ก สามพี่น้อง ตูลูส, อัลบี้, ลียอง, คีรีบูน, หลง, ภาพัน, ต้นคูน ตระกูลชิทสุ ได้แก่ เจน, ไดมอนด์, มังกร, เท็น/อีเลเว้น, ดาว, แพนด้า คู่สามี-ภรรยา คือ ซิกแซ็ก, เกาลัด กับลูกทั้งสี่ ได้แก่ เฮเซลนัท, เซสท์นัท, พีนัท, วอลนัท นอกจากนั้นยังมี แซนดี้, มน, วันพุธ, บ่อเบี้ย, ไนท์ และ หัวหิน

สำหรับสองผู้เฒ่าประจำวังเลอดิส คือ เค็ดซัล กับ ตอลเต็ก เกิดวันที่ 7 พฤษภาคม 2535 ทั้งสองเป็นลูกของ "พาโร" และ "ทิมพู" สุนับพันธุ์แอปโซ พาโรนั้นเจ้าหญิงเพมเพมแห่งภูฏานและดาโชบารุน พระสวามีได้ถวายเป็นที่ระลึกแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เมื่อคราวเสด็จเยือนราชอาณาจักรภูฏาน ปี 2531

สามพี่น้อง ตูลูส อัลบี้ ลียอง เกิดวันเดียวกันเมื่อวันที่ 1 กันยายน ปี 2537 ทั้งสามเป็นลูกของ "เกร" สุนัขพันธุ์ไทยและ "จุด" สุนัขพันธุ์ดัลเมเชี่ยน แต่ความจริงแล้วครอบครัวนี้มีกัน 4 พี่น้อง อีกตัวหนึ่งคือ "หนูเล็ก" ได้พระราชทานผู้อื่นไป

คีรีบูน เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2539 หลง เกิด 5 กันยายน 2541 ซึ่งเป็นสุนัขหลงเหมือนชื่อ เพราะหลงอยู่ในซอยหน้าวัง

ภาพัน เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547 ต้นคูน เกิดเดือนกันยายน 2546 สำหรับต้นคูนนี้ไม่ทราบวันเกิดที่แน่นอน เพราะทรงพบ "ต้นคูน" ผูกติดไว้กับต้นคูนหน้าวังเลอดิส จึงกลายเป็นที่มาของชื่อ

ตระกูลชิทสุนั้น เจน กับ ไดมอนด์ เกิดวันที่ 29 สิงหาคม 2546

มังกร เกิด 6 มกราคม 2544 ส่วนเจ้าชิทสุ เท็นอีเลเว่น เกิด 10 พฤศจิกายน 2542 ที่ได้ชื่อนี้ก็เพราะเกิดวันที่ 10 เดือน 11 นั่นเอง

ดาว เป็นสาวสวยเกิดเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2545 ขณะที่ แพนด้า เป็นรุ่นพี่ เกิด 13 พฤศจิกายน 2540

คู่หูตุนาหงัน ซิกแซ็ก-เกาลัด ที่เป็นดาวเด่นของวังนั้น ซิกแซ็ก เกิดวันที่ 28 ธันวาคม 2545 ส่วนเกาลัด เกิด 30 มิถุนายน 2544

รุ่นลูกของกาลัดกับซิกแซ็ก มีชื่อในตระกูลถั่ว ประกอบด้วย เฮเซลนัท เชสท์นัท พีนัท และ วอลนัท เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547

หนุ่มหล่อ แซนดี้ เกิดวันที่ 15 มีนาคม 2543 ส่วนคู่แม่ลูก มน กับ วันพุธ นั้น มนเกิด 10 มีนาคม 2544 ส่วน "วันพุธ" เกิด 8 มิถุนายน 2548

บ่อเบี้ย เป็นสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ เกิดวันที่ 12 ตุลาคม 2547 ไนท์ เกิดในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2549 ถือเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดของวัง

และสุดท้าย หัวหิน เกิด 15 กันยายน 2537 เป็นสุนัขที่มาจากหัวหินเหมือนชื่อ ทำหน้าที่เฝ้าอยู่หน้าวังเลอดิส และยังคงเฝ้าอยู่…ตลอดไป

สุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นางฯ สุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นางฯ สุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นางฯ
ภาพัน แพนด้า บ่อเบี้ย
สุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นางฯ สุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นางฯ สุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นางฯ
ไนท์ เท็นอีเลเว้น เกิดวันที่ 10 เดือน 11 ต้นคูน หล่อไม่แพ้ใคร
สุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นางฯ สุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นางฯ สุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นางฯ
ไดมอนด์ ดาว แซนดี้
สุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นางฯ สุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นางฯ สุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นางฯ
เจน คีรีบูน วันพุธ ลูกแม่มน

แต่ ณ เวลานี้เจ้าสุนัขเหล่านี้กำพร้าเสียแล้ว พวกเขาคงเหงา เพราะการจากไปของพระพี่นางฯทำให้ ไม่มีโอกาสได้เจอพระองค์อีกแล้ว แต่ด้วยความน่ารักที่ถูกขัดเกลาอย่างดีในแบบฉบับ "สุนัขเลอดิส" คงไม่ยากที่สุนัขทรงเลี้ยงเหล่านี้จะสามารถมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ณ วังเลอดิสตลอดไป

สรุปข่าวเด่นประเด็นร้อน

ท่องเที่ยว

เหตุผลที่ควรเลือก แผนประกันเดินทางต่างประเทศ ให้เหมาะสม

คุ้มค่าแน่ หากพิจารณาถึงเหตุผลที่ในการเลือก แผนประกันการเดินทางต่างประเทศ เพื่อให้เหมาะสมกับตัวคุณเอง มาดูกันว่า ทำไมถึงจำเป็นต้องมี

อ่านเรื่องนี้ต่อ

เทคโนโลยี

Jobs Worker แนะหาแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย

ต้องการหาแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย ปรึกษา Jobs Worker เพราะเราคือผู้บุกเบิกธุรกิจบริการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร

อ่านเรื่องนี้ต่อ

ท่องเที่ยว

7 คำถามเกี่ยวกับ Verso International School

โรงเรียนนานาชาติ Verso International School จังหวัดสมุทรปราการ เปิดสอนหลักสูตรแบบอเมริกัน ให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ไปถึงเกรด 12 ครอบคลุมเด็กทุกวัยในระดับชั้นก่อนอุดมศึกษา

อ่านเรื่องนี้ต่อ

สุขภาพและแฟชั่น

แนะนำตัวช่วยสำหรับผู้มีบุตรยาก Millenium IVF Clinic

ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการ มีบุตรยาก ศูนย์รักษาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมาก ทำให้คู่สมรสที่มีปัญหา มักมองหาศูนย์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับเป็นวงกว้าง

อ่านเรื่องนี้ต่อ

เล่าความผ่านเว็บ

ตรุษจีนปีนี้ จะให้ของขวัญอะไรกับเด็ก ๆ

สำหรับตรุษจีนปีนี้ เด็ก ๆ ควรจะได้อั่งเปา เพราะไม่มีอะไรดีไปกว่าเงินเก็บในบัญชีอีกแล้ว สำหรับคนในยุคสมัยนี้

อ่านเรื่องนี้ต่อ

เทคโนโลยี

แก้ปัญหาป้ายโฆษณา Adsense ไม่แสดง

วิธีแก้ปัญหาป้ายโฆษณา Google Adsense ไม่แสดง ทั้ง ๆ ที่ Code ถูกต้อง ไม่ได้เปลี่ยนอะไร ผู้ลงโฆษณาก็อื้อซ่า นั่นคือมีการผิดพลาดในการเรียกใช้

อ่านเรื่องนี้ต่อ

ข่าวสารจาก forum และกระดานสนทนา ประกาศ แจ้งข่าว เรื่องราวแบ่งปัน

การทำ SEO ด้วยตัวเองขั้นพื้นฐาน สำหรับมือใหม่

วิธีการทำ SEO ขั้นพื้นฐานด้วยตัวเองบน wordpress เมื่อเราใช้เครื่องมือ CMS ฟรี และต้องการทำ SEO เราต้องทำอะไรบ้าง มาดูกันเลย

เทคนิค การทำ SEO สำหรับมือใหม่ ปี 2019-2020

เผย เทคนิคการทำ SEO สำหรับมือใหม่ ที่ต้องการทำอันดับในปี 2019 ถึง 2020 อัลกอริทึ่มของ google เปลี่ยน ต้องปรับ…

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.