เบิกฟ้าอันดามัน

กลับมาอีกครั้งกับงานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน ปีนี้ก็จัดขึ้นอีกปี ประจำปี 2556 โดยทางจังหวัดแถลงการณ์ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ไม่นานมานี้ โดยพ่อเมืองกระบี่และผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ซึ่งในครั้งนี้ งานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 23 แล้วในปีนี้ โดยจะจัดขึ้นที่ ลานประติมากรรมปูดำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ในตัวเมืองเลย ปิดถนนต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างคึกคัก

ในรายละเอียดคือ ที่จังหวัดกระบี่ได้จัดแถลงข่าวการจัดงานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน ประจำปี 2556 ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 เวลา 17.30 น. โดยนายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายเปล่งยศ สกลกิติวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่ นายวัฒนะ เริงสมุทร ตัวแทนจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ นางวิยะดา ศรีรางกูล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2556 ณ.ลานประติมากรรมปูดำ อ.เมือง จ.กระบี่นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าการจัดงานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน ประจำปี 2556 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณลานปูดำ ริมแม่น้ำกระบี่ เขตเทศบาลเมืองกระบี่ ซึ่งในพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและในตัวเมืองกระบี่เอง จะเห็นประติมากรรมปูดำและ เขาขนาบน้ำ อันสวยงามและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่นั่นเอง

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วน ในการต้อนรับปีการท่องเที่ยว ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปและเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งปี ของจังหวัดกระบี่

กระบี่ รณรงค์ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ บนไหล่ทาง กระบี่โรแมนติก

รวมทั้งเพื่อเป็นการนำเสนอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของชาวกระบี่ ซึ่งเป็นประเด็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมาของจังหวัดเป็นฐานในการสร้างรายได้ของจังหวัด นอกเหนือจากการท่องเที่ยวกระแสหลัก โดยมีกิจกรรมหลัก จำนวน 10 กลุ่มกิจกรรม ประกอบด้วย เมืองแห่งสุขภาพ รักษ์อ่าวลึก,ลานตา ลันตา, เมืองศิลปิน, เมืองแห่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรม, สวรรค์แห่งการท่องเที่ยว อิ่มหนำสำราญ อาหารอร่อย, ส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ชุมชนสีเขียว และห้องรับแขกเมือง

กระบี่ รณรงค์ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ บนไหล่ทาง กระบี่โรแมนติก

การจัดงานยึดหลักการตามปฏิญญาท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีจิตใจบริการ ต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอาคันตุกะกิจกรรมในแต่ละวัน ประกอบด้วย

  • วันที่ 1 พฤศจิกายน 255 พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 50 รูป ณ บริเวณศาลหลักเมือง พิธีบวงสรวง ณ ศาลหลักเมือง พิธีปล่อยปลาและพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณทุ่นลอยลานปูดำ การแสดงศิลปวัฒนธรรม
  • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 การแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีกลาง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 การแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีกลาง

ขอบคุณหน่วยงานที่แจ้งประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ และ www.klongmuang-krabi.comBooking.com

สรุปข่าวเด่นประเด็นร้อน