การปลูกผักสวนครัว

ผักอะไรที่ซื้อมาแล้วปลูกซ้ำได้

เอาจริง เรื่องปลูกผัก มันควรจะไปอยู่ในหมวดเกษตรที่ทำแยกไว้แล้ว แต่ตั้งใจอยากจะให้อยู่ในนี้เพื่อให้มัน index หน้าเว็บเร็ว

ชวนมาทำ เกษตรอินทรีย์

ช่วงแรกๆ เว็บเดิมที่เป็นข้อมูลของ ผักสวนครัวรั้วกินได้ ที่ทำไว้เป็นข้อมูลเพื่อตัวเองและตั้งใจเอาไว้เพื่อกันลืม หากมีโอกาสที่จะออกไปใช้ชีวิตในภาคการเกษตรเมื่อหลายปีก่อน (ประมาณปี 2550-2551)

ผักสวนครัวรั้วกินได้

ผักสวนครัว เป็นอะไรที่อยู่คู่คนไทยมานานแสนนาน โดยเฉพาะบ้านตามชานเมืองและต่างจังหวัด มักจะมีสวนครัวสวยๆ ของตัวเองไม่มากก็น้อย ที่ตั้งอยู่ตามข้างๆ บ้านหรือหลังบ้าน

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.