แลกเปลี่ยนข่าวสาร ไอเดียเขียนบทความ

จ.เพชรบุรี เดินหน้า...
 
Notifications
Clear all

จ.เพชรบุรี เดินหน้าโครงการแก้ไขปัญหาลิงแสม

1 Posts
1 Users
0 Likes
37 Views
Posts: 0
 Anonymous
Topic starter
Joined: 53 years ago

กระทรวงเกษตรฯ ผนึกจังหวัดเพชรบุรีเดินหน้า โครงการแก้ไขปัญหาลิงแสม พระนครคีรี เป็นตัวอย่างต้นแบบ โดย อลงกรณ์ นำทีมกรมปศุสัตว์สำรวจเขาวัง รวมทั้งเกาะลิงแก่งกระจาน พร้อมดึงมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าร่วมทีม หวังฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเพชรบุรีโดยเร็ว

รายงานข่าวจาก กระทรวงเกษตรแล้วก็สหกรณ์ เปิดเผยในวันนี้ว่า นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรร่วมด้วยสหกรณ์ ได้เป็นประธานการประชุมรวมทั้งลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม "โครงการแก้ไขปัญหาลิงแสมบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) จ.เพชรบุรี"

โดยประชุมหารือร่วมกับ นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรร่วมด้วยสหกรณ์ นายธีระวุฒิ สุวัฒน์เชาว์ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์ นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์บวกกับสัตว์แพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรบวกกับสหกรณ์ จ. นายกรรัตน์ คุ้มกระ ปศุสัตว์ จว. Mr.Edwin Wiek ประธานมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า ประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวโยง

ทั้งนี้ ผู้แทนกรมปศุสัตว์แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรวมไปถึงสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้กรมปศุสัตว์ เร่งแก้ไขปัญหาประชากรลิงแสม ที่เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วในชุมชนเมือง ของหลาย จว. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคฝีดาษลิงร่วมด้วยโรคอื่น ๆ ที่ลิงเป็นพาหะสู่คน โดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)

จ.เพชรบุรีซึ่งจะเป็นโครงการนำร่องภายใต้เพชรบุรีโมเดล จึงได้จัดทำโครงการทั้งแผนงานหมายรวมไปถึงงบประมาณเสร็จแล้ว ร่วมด้วยเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบวกกับสหกรณ์ พิจารณาลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการแก้ไขปัญหาลิงแสมบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) จ.เพชรบุรี

เปิดโครงการแก้ไขปัญหาลิงแสมพระนครคีรี

โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและก็สหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า รวมไปถึงพันธุ์พืช ผู้ว่าราชการ จ.เพชรบุรี เป็นรองประธาน นายกองค์การบริหารส่วน จว.เพชรบุรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบุรี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนครคีรี หน่วยงานภายใต้กรมปศุสัตว์ประกอบกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หน่วยราชการในจังหวัดเพชรบุรี องค์กรภาคประชาชนรวมทั้งองค์กรภาคประชาชนใน จว.เพชรบุรี เป็นกรรมการ โดยมีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าร่วมด้วยพันธุ์พืช รองผู้ว่าราชการ จ.เพชรบุรี เป็นกรรมการแล้วก็เลขานุการ บูรณาการ ทำงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายโดยเร็วที่สุด

นายอลงกรณ์ได้กล่าวขอบคุณ ทุกฝ่ายที่สนับสนุน ประกอบกับให้ความร่วมมือในโครงการนี้ ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดโรคต่าง ๆ ที่ลิงเป็นพาหะสู่คน ยังช่วยฟื้นฟูธุรกิจการค้า รวมทั้งพระนครคีรี แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของ จ.เพชรบุรี ที่ซบเซามาหลายปี รวมทั้งทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบกับชุมชนดีขึ้น มีรายได้ร่วมกับอาชีพเพิ่มขึ้น

จากนั้น ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ ได้นำคณะลงพื้นที่สำรวจลิงแสม ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เขาวัง แล้วก็ร้านค้า ตลอดจนบ้านเรือนชุมชนบวกกับวัด รวมถึงเดินทางไปขึ้นเรือกรมประมงสำรวจเกาะลิง ซึ่งอยู่ในเขื่อนแก่งกระจาน เพื่อดูสภาพความเป็นอยู่ของลิงแสม โดยมีรองนายกอบต.แก่งกระจาน ร่วมสำรวจพื้นที่เกาะต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสม สำหรับการจัดตั้งเป็นเขตอนุรักษ์ลิงแสมเพื่อการเรียนรู้ กรณีมีความจำเป็นต้องย้ายลิงแสม จากเขาวัง ออกจากพื้นที่เดิม

นอกจากนี้ นายอลงกรณ์แล้วก็คณะ ได้เยี่ยมชมศูนย์ช่วยเหลือรวมถึงอนุรักษ์สัตว์ป่า ของมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า (Wildlife Friends Foundation) ที่ อ.ท่ายาง และก็หารือถึงความร่วมมือในการดูแลสุขภาพ ประกอบกับสวัสดิภาพสัตว์ ประสบการณ์การย้ายลิงออกจากพื้นที่ เทคนิคการทำหมันลิง ซึ่งในพื้นที่กว่า 500 ไร่ ของมูลนิธิ มีโรงพยาบาลสัตว์ พื้นที่พักฟื้น และก็พักพิงสัตว์ต่าง ๆ กว่า 800 ตัว รวมทั้งลิงกว่า 300 ตัว โดยมีเจ้าหน้าที่ประกอบไปด้วยอาสาสมัครเกือบ 100 คน ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนโครงการต่อไป

เรียบเรียงใหม่จากเนื้อหาเรื่อง : การแก้ไขปัญหาลิงแสม และอย่าพลาดเรื่องราวดี ๆ จากที่นี่ ที่เดียว

โปรโมทสินค้า กับเรา ฟอรั่มคนเขียนบล็อก

ไอเดียเขียนบทความแบบข่าวเด่น